O nás

Náš tým je momentálně tvořen z téměř třiceti studentů bakalářského a magisterského studia. Většina členů jsou studenti z fakulty strojní, dále máme mezi sebou členy z fakulty elektrotechnické, aplikovaných věd, ekonomické a z fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Vedoucí pozici ze strany fakulty zastává Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. ze strany studentů je tým pod vedením Ing. Františka Sedláčka a Ing. Michala Skovajsy. Více členů se věnuje konstrukční části výroby formule, kde jednotlivci nebo týmy řeší vývoj daného systému, který si zvolili. Neodmyslitelný post zde mají samozřejmě i studenti z fakulty elektrotechnické protože bez elektroniky dnes nefunguje vůbec nic.

Velkou podporu máme i ve studentech mechaniky z fakulty aplikovaných věd, kteří zajišťují některé složitější výpočty pomocí speciálních programů. Další nedílnou součástí je PR oddělení, které zastává úlohu hledání sponzorů a prezentace samotného týmu. Každý student, který pomáhá utvářet náš Plzeňský tým, si vyzkouší na vlastní kůži v praxi technické i jazykové dovednosti. Projekt FSAE je samozřejmě skvělou příležitostí seznámit se s novými technologiemi, získat nové zkušenosti a pak se lépe prosadit na trhu práce.

Galerie

Workshop with Mauritzo Corbi

Formula Student Hungary 2016

Formula Student UK 2016

Slavnostní odhalení vozu pro sezónu 2016 30.6.2016

Dny vědy a techniky 8.9. - 12.9.2015

Formula Student Hungary 2013

Partneři

Generální partner

Platinum

Gold