O nás

Jsme studenti Západočeské Univerzity v Plzni a společně tvoříme tým UWB Racing Pilsen. Náš tým se skládá ze studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Většina členů je studenty fakulty strojní, dále máme mezi sebou členy z fakulty elektrotechnické, aplikovaných věd a ekonomické. Vedoucí pozici ze strany fakulty strojní zastává Doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D.

Naším cílem je aplikovat své vědomosti získané studiem do praxe. Prohloubit své znalosti a naučit se týmové práci. Tento projekt nám poskytuje prostor pro seberealizaci a získávání cenných praktických zkušeností pro svoji budoucí kariéru. Dále bychom chtěli, aby se tento projekt rozšířil mezi studenty tak, aby získal na univerzitě svou tradici, jako je tomu u významných technických světových univerzit.