O nás

Náš tým je momentálně tvořen z téměř třiceti studentů bakalářského a magisterského studia. Většina členů jsou studenti z fakulty strojní, dále máme mezi sebou členy z fakulty elektrotechnické, aplikovaných věd, ekonomické a z fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Vedoucí pozici ze strany fakulty zastává Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. ze strany studentů je tým pod vedením Ing. Františka Sedláčka a Ing. Michala Skovajsy. Více členů se věnuje konstrukční části výroby formule, kde jednotlivci nebo týmy řeší vývoj daného systému, který si zvolili. Neodmyslitelný post zde mají samozřejmě i studenti z fakulty elektrotechnické protože bez elektroniky dnes nefunguje vůbec nic.

Velkou podporu máme i ve studentech mechaniky z fakulty aplikovaných věd, kteří zajišťují některé složitější výpočty pomocí speciálních programů. Další nedílnou součástí je PR oddělení, které zastává úlohu hledání sponzorů a prezentace samotného týmu. Každý student, který pomáhá utvářet náš Plzeňský tým, si vyzkouší na vlastní kůži v praxi technické i jazykové dovednosti. Projekt FSAE je samozřejmě skvělou příležitostí seznámit se s novými technologiemi, získat nové zkušenosti a pak se lépe prosadit na trhu práce.

Galerie

Slavnostní odhalení vozu UWB04 30. 6. 2017

Workshop with Mauritzo Corbi

Formula Student Hungary 2016

Formula Student UK 2016

Slavnostní odhalení vozu UWB03 30. 6. 2016

Dny vědy a techniky 8.9. - 12.9.2015

Partneři

Generální partner

Platinum

Gold