Formula student, resp. Formula SAE je mezinárodní soutěž pořádaná organizací SAE International, které se účastní přes 500 technických univerzit a má tradici již od roku 1979, kdy se konal první závod v USA. Tým složený ze studentů dané univerzity má za úkol postavit monopost formulového typu podle pravidel soutěže pro daný rok. Mezi základní pravidla patří například čtyřdobý motor o maximální obsahu 610 ccm, bezpečnostní oblouky rámu nad hlavou a nohami jezdce a samozřejmě závodní nehořlavé oblečení řidiče podle homologace FIA. Řidič monopostu musí být také student.
Závody Formule SAE nejsou klasické závody kolo na kolo, ale měření sil týmů probíhá v několika disciplinách, které jsou rozděleny do statické a dynamické části. Dříve než vůz může přejít do dynamické části zá- vodu, což je například sprint na 75m, jízda v osmičce, ale také třeba vytrvalostní závod na 22km, musí projít technickou přejímkou, testem brzd, hlučnosti a testem proti převrácení při náklonu 60°. Profil tratí klade důraz na dynamičnost vozu a ne na maximální rychlost. Trať je tvořena řadou retardérů a slalomu přičemž nejdelší rovinka je 77m. Ve statické části závodů tým získává body za prezentaci projektu, konstrukční řešení a výrobní cenu monopostu, která se přepočítává na sériovou výrobu 1000ks. Vítězem se stává tým, který z 1000 mož- ných bodů získá nejvíce.
Mapa_zavodu