HW

 

 • Accelerator Pedal Position Sensor

  Návrh a výroba HW snímajícího polohu plynového pedálu ve vozidle včetně návrhu a výroby mechanické konstrukce.

 • Charger

  Návrh a výroba HW nabíječe trakční baterie včetně mechanické konstrukce a instalace do rackové skříně.

 • Accumulator – construction and wiring

  Návrh elektrické koncepce silové části trakční baterie a její realizace včetně mechanické konstrukce.

 • Accumulator – electronics

  Návrh a výroba doprovodné elektroniky trakční baterie včetně koncepce jejího umístění v bateriovém kontejneru.

 • Accumulator Management System

  Návrh a výroba systému pro správu baterií (BMS) sloužícího pro ovládání a diagnostiku trakční baterie.

 • Wiring + wireboard

  Návrh kabelového svazku zahrnujícího veškerou kabeláž vozu a návrh výrobního přípravku – wireboard.

 • Drives

  Návrh/výběr elektromotoru vhodného pro vozidlo zahrnující volbu vhodného převodu i analýzu trakčních charakteristik.

 • Tractive System Active Light

  Návrh a výroba světelné signalizace znázorňující stav vozu (připraven k jízdě).

 • Motor Inverters – Construction

  Návrh a výroba mechanické konstrukce trakčního střídače.

 • Motor Inverters – Electronics

  Návrh a výroba elektroniky trakčního měniče včetně oživování.

 • Brake System Plausibility Device

  Návrh a výroba elektroniky systému hlídání spolehlivosti brzd. Vyhodnocování tlakových senzorů, měření proudu trakčních střídačů a výstupní logika.

 • Ready to Drive Sound

  Návrh a výroba zvukové signalizace znázorňující stav vozu (připraven k jízdě).

 • Power Switch by CAN

  Návrh a tvorba HW všech výkonových spínačů ovládajících jednotlivá zařízení připojená na CAN sběrnici – pumpa chlazení, ventilátory.

 

SW

 

 • Charger Control

  Programování a implementace SW určeného pro řízení nabíječe trakční baterie.

 • Accumulator Management System

  Programování a implementace SW pro řízení a diagnostiku trakční baterie. Sběr a vyhodnocování teplot, napětí, proudu a výpočet SOC (State Of Charge).

 • Motor Control

  Programování a implementace SW pro regulaci synchronních motorů s permanentními magnety. Vyhodnocování čidla polohy, proudů, regulační struktury, vektorové řízení motoru.

 • Telemetry

  Programování a implementace SW pro vzdálený přenos měřených veličin z vozidla do PC a jejich vizualizace.

 • Torque Vectoring

  Kinematický model vozu a výpočet požadovaného momentu pro každý motor dle aktuálního stavu čidel pedálů, volantu, gyroskopu a akcelerometrů.

 • Dashboard

  Programování a implementace SW určeného pro ovládání volantu a vizualizaci na displeji v kokpitu.

 • CAN Bus

  Vytvoření a implementace SW určeného pro realizaci komunikace po CAN sběrnici ve voze.

 

Analysis

 

 • Accumulator mathematical modelling

  Příprava matematického modelu pro vyhodnocení SOC (State of Charge) a SOH (State of Health)

 • Motor inverters – cooling

  Popis tepelných parametrů výkonového střídače a vytvoření simulačního modelu.

 • Topology + FMEA

  Tvorba detailní topologie vozidla včetně identifikace míst možných poruch a jejich důsledků a řešení